POKRAČOVACIE VÝCVIKY | galerie | OMBREAPP.SK

POKRAČOVACIE VÝCVIKY

(hory) Problematika lietania v horskom teréne
 
(noc) Teoreticka príprava -lety v Noci
 
(noc) VFR NOC brozura
 
(zima) Námraza QFT
 
(zima) M II.1 NAMRAZA
 
mark