RÁDIOTELEFONISTA | galerie | OMBREAPP.SK

RÁDIOTELEFONISTA

Úvod do elektrotechniky a radiokominikačnej prevádzky
 
Rádio telefónne postupy a frazeológia
 
mark